Privacyverklaring

Dorf Wangerland hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Zo zal zij uw persoonlijke gegevens (“persoonsgegevens”) nooit verkopen aan anderen. Leest u alstublieft zorgvuldig deze privacyverklaring om te begrijpen hoe wij gegevens van u verkrijgen en hoe wij daarmee omgaan.Dorf Wangerland is een handelsnaam van de Van der Most Projectontwikkeling B.V. en is ingeschreven in het Duitse Handelsregister onder het Amtsgericht Osnabrück, onder HRB-nr. 122260.

Algemeen
Dorf Wangerland verzamelt niet meer persoonsgegevens van u dan nodig is voor een goede dienstverlening. De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt in het kader van onze bedrijfsvoering en worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht.

Wij spannen ons in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen teneinde uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

Verwerking van gegevens die u ons verstrekt
U verstrekt mogelijk persoonsgegevens aan ons in het kader van het bestellen van een dienst, een prijsvraag, een enquête, een registratie of door het sturen van een e-mail. Wij zullen deze gegevens in de eerste plaats gebruiken voor het doel waarvoor u ze aan ons heeft gegeven. Verder kunnen wij ze gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke en andere juridische verplichtingen

Indien u klant bent van ons kunnen wij uw gegevens gebruiken voor markt- en klanttevredenheidsonderzoeken. Wij zullen u slechts informeren over onze andere producten en diensten indien u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan andere Van der Most Bedrijven, indien u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Zij zullen in dat geval uw gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring en u zult dan gemiddeld één keer per maand informatie ontvangen over hun producten en diensten. Indien u een Most paspoort heeft aangemaakt kunt u daarmee ook inloggen op websites van andere Van der Most Bedrijven.

Slechts in de volgende gevallen zullen wij uw gegevens aan derden verstrekken:
• Ten behoeve van het uitbesteden van onze dienstverlening, waaronder het opnemen van contact met u;
• Ter incasso van openstaande vorderingen;
• Ten behoeve van het onderzoek naar uw kredietwaardigheid en betalingsgedrag;
• Indien wij anders in overtreding zouden zijn van onze wettelijke verplichtingen;
• In eventuele andere – nog niet voorziene – gevallen waarin deze verstrekking noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang of van de derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden volgens de wet prevaleert.


Verwerking van gegevens van uw browser en over uw gebruik van onze website
Wij kunnen informatie opslaan die uw internetbrowser naar ons toezendt. Deze informatie kan bestaan uit uw IP-adres, de datum en tijd dat u onze website bezoekt en welke delen van onze website u bezoekt. Wij verzamelen deze informatie slechts om meer te weten te komen over het gebruik en de bruikbaarheid van onze website en voor andere statistische doeleinden.

Cookies
Wij maken gebruik van zogenoemde cookies om onze dienstverlening en uw gebruiksgemak te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Dit maakt het voor ons mogelijk om uw computer te herkennen als u ons op een later tijdstip weer bezoekt. Op deze wijze kunnen wij onze diensten en website meer persoonlijk op u toesnijden. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies automatisch weigert. In dat geval kunt u mogelijk niet langer gebruik maken van alle mogelijkheden van onze website.


Printen Doorsturen

Informatie

Contact

Dorf Wangerland

Jeversche Straße 100

26434 Hohenkirchen/Wangerland

Telefoon: +49 (0)4463 / 809 79 -231

Fax:        +49 (0)4463 / 809 79 - 103

E-mail: reservierung@dorf-wangerland.de

Routebeschrijving
Kaart Dorf Wangerland
Bereken uw route
Nieuwsbrief
Envelop

Meld u aan voor de nieuwsbrief met nieuws en speciale aanbiedingen!


Afmelden
Zoeken