Dorf Wangerland

Gebruikersvoorwaarden

Welkom op de website van hotel en vrijetijdspark Dorf Wangerland en bedankt voor uw interesse!

Door het bezoek van deze website gaat u volledig en zonder voorbehoud accoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Als u deze gebruiksvoorwaarden niet volledig en zonder voorbehoud onderschrijft of aanvaardt, gelieve deze site dan te verlaten. Dorf Wangerland is een handelsnaam van de Van der Most Projectontwikkeling B.V. en is ingeschreven in het Duitse Handelsregister van het kantongerecht van Osnabrück, onder HRB-nr. 122260. Ons BTW-nummer, belastingnummer en onze contactgegevens vindt u onder het colofon. U kunt de gebruikersvoorwaarden te allen tijde vinden onder de rubriek "over deze website" - gebruikersvoorwaarden - oproepen, uitprinten, downloaden of opslaan.

Intellectueel eigendom
Alle auteursrechten, merknamen, handelsnamen en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en op alle informatie (zoals tekst en afbeeldingen) die op of via deze website wordt getoond behoren toe aan Dorf Wangerland of haar licentiegevers. Dorf Wangerland behoudt zich alle rechten voor. Door middel van deze website wordt dus geen toestemming verleend om gebruik te maken van intellectuele eigendomsrechten van Dorf Wangerland en haar licentiegevers.

Verantwoordelijkheid voor inloggegevens
Mogelijk beschikt u over inloggegevens waarmee u kunt inloggen op deze website, het zogenaamde Most paspoort. In dat geval bent u verantwoordelijk voor deze gegevens. U bent onder andere verantwoordelijk voor een veilige toegang tot deze website en voor de bescherming van deze inloggegevens. U mag uw inloggegevens niet delen met anderen en zult Dorf Wangerland onmiddellijk inlichten indien iemand anders uw inloggegevens heeft gebruikt.

Beperkte aansprakelijkheid voor informatie op deze website
Dorf Wangerland doet haar uiterste best om alleen juiste informatie te bieden via haar website. Zij kan echter geen garantie geven dat de informatie die zij aanbiedt inderdaad juist, up-to-date en compleet is en dat deze informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden. Dorf Wangerland is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van uw gebruik van deze informatie.

Beperkte aansprakelijkheid voor de toegang tot deze website
Dorf Wangerland kan wijzigingen aanbrengen aan deze website, de toegang daartoe en de informatie daarop. Zij zal haar best doen om werkzaamheden aan deze website en systemen waarop deze website draait tijdig bekend te maken en om deze vrij te houden van schadelijke software. Dorf Wangerland heeft echter het recht om deze website zonder voorafgaande kennisgeving ontoegankelijk te maken indien dit redelijkerwijs nodig is voor onderhoud, wijzigingen en verbeteringen aan deze website of aan de systemen of voor de bescherming tegen virussen of andere aanvallen. Dorf Wangerland is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van uw toegang tot deze website of van de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot deze website.

Beperkte aansprakelijkheid voor andere websites
Deze website bevat mogelijk links of verwijzingen naar andere websites. Deze verwijzingen zijn slechts opgenomen voor uw gemak en deze websites zijn niet door ons gecontroleerd. Dorf Wangerland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die bij u veroorzaakt wordt door deze websites, tenzij mocht blijken dat dit het gevolg is van onze opzet of grove nalatigheid.

d.d. 28 april 2013

 


Printen Doorsturen

Informatie

Contact

Dorf Wangerland

Jeversche Straße 100

26434 Hohenkirchen/Wangerland

Telefoon: +49 (0)4463 / 809 79 -231

Fax:        +49 (0)4463 / 809 79 - 103

E-mail: reservierung@dorf-wangerland.de

Routebeschrijving
Kaart Dorf Wangerland
Bereken uw route
Nieuwsbrief
Envelop

Meld u aan voor de nieuwsbrief met nieuws en speciale aanbiedingen!


Afmelden
Zoeken